Przeskocz do treści

plakat_vi_edycja

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych. Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej LINK

Zapraszamy na II Interdyscyplinarną Konferencję "NanoBioMateriały - teoria i praktyka", organizowaną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 29 - 31 maja 2017. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej spotkania: LINK , facebooka konferencji: LINK oraz do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ZAŁĄCZNIK.

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się w Opolu w dniach 18-19 maja 2017 roku, na terenie PMWSZ. Celem Konferencji jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych przez studentów, doktorantów (młodych naukowców), pracowników szkół wyższych i innych jednostek naukowych, przedstawicielom biznesu, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza źródeł finansowania badań naukowych dostępnych w Polsce. Po raz pierwszy proponowane są specjalistyczne warsztaty naukowe dla pielęgniarek i położnych, a ponadto panele na temat projektów naukowych i publikacji z zakresu nauk biomedycznych oraz statystycznego opracowania wyników badań ilościowych.

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, niższa cena rejestracji obowiązuje jedynie do 15 marca 2017r. Ostateczny termin rejestracji na konferencję to 1 maja 2017.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: LINK.

 • Dokonania Naukowe Doktorantów V Edycja
  Rekrutacja: 23.01.2017 - 17.02.2017
  Miejsca konferencji: Gdańsk - 08.04.2017, Warszawa - 09.04.2017, Kraków - 22.04.2017
  Szczegóły: LINK
 • Nanotechnologia - Spojrzenie Młodych Naukowców
  Rekrutacja: 16.01.2017 - 17.02.2017
  Miejsce konferencji: Kraków - 02.04.2017
  Szczegóły: LINK
 • Nowoczesne Materiały w Mechanice i Budownictwie - Spojrzenie Młodych Naukowców
  Rekrutacja: 16.01.2017 - 17.02.2017
  Miejsce konferencji: Kraków - 01.04.2017
  Szczegóły: LINK

Wybory prezydenckie 2016 roku w Stanach Zjednoczonych przeszły już do
historii, jednak ich długookresowe konsekwencje są dopiero przed nami.
Przed nami jest również analiza ich wyniku – jego przyczyn, uwarunkowań
i konsekwencji – a także przebiegu samej kampanii wyborczej: przyjętych
strategii, kontekstów i aktorów w niej uczestniczących. Konferencja
„Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty”  ma na celu zapewnienie przestrzeni umożliwiającej
krytyczną refleksję nad amerykańskimi wyborami, ich tłem: społecznym,
politycznym i ekonomicznym. Pozwoli ona na sformułowanie wniosków jakie
można wyciągnąć zarówno z ich wyniku, jak i przebiegu i charakteru
poprzedzającej je kampanii wyborczej. Wystąpienia powinny mieścić się w
szeroko ujętych studiach nad wyborami, a ich tematyka dotyczyć kwestii
skupionych wokół trzech bloków tematycznych:

 • Kontekst międzynarodowy wyborów,
 • Kontekst wewnętrzny wyborów,
 • Komunikowanie polityczne – strategie, metody i techniki.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2017 r.  w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie.
Szczegółowe informacje: PDF
Formularz zgłoszeniowy: DOC