Przeskocz do treści

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się w Opolu w dniach 18-19 maja 2017 roku, na terenie PMWSZ. Celem Konferencji jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych przez studentów, doktorantów (młodych naukowców), pracowników szkół wyższych i innych jednostek naukowych, przedstawicielom biznesu, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza źródeł finansowania badań naukowych dostępnych w Polsce. Po raz pierwszy proponowane są specjalistyczne warsztaty naukowe dla pielęgniarek i położnych, a ponadto panele na temat projektów naukowych i publikacji z zakresu nauk biomedycznych oraz statystycznego opracowania wyników badań ilościowych.

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, niższa cena rejestracji obowiązuje jedynie do 15 marca 2017r. Ostateczny termin rejestracji na konferencję to 1 maja 2017.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: LINK.

 • Dokonania Naukowe Doktorantów V Edycja
  Rekrutacja: 23.01.2017 - 17.02.2017
  Miejsca konferencji: Gdańsk - 08.04.2017, Warszawa - 09.04.2017, Kraków - 22.04.2017
  Szczegóły: LINK
 • Nanotechnologia - Spojrzenie Młodych Naukowców
  Rekrutacja: 16.01.2017 - 17.02.2017
  Miejsce konferencji: Kraków - 02.04.2017
  Szczegóły: LINK
 • Nowoczesne Materiały w Mechanice i Budownictwie - Spojrzenie Młodych Naukowców
  Rekrutacja: 16.01.2017 - 17.02.2017
  Miejsce konferencji: Kraków - 01.04.2017
  Szczegóły: LINK

Wybory prezydenckie 2016 roku w Stanach Zjednoczonych przeszły już do
historii, jednak ich długookresowe konsekwencje są dopiero przed nami.
Przed nami jest również analiza ich wyniku – jego przyczyn, uwarunkowań
i konsekwencji – a także przebiegu samej kampanii wyborczej: przyjętych
strategii, kontekstów i aktorów w niej uczestniczących. Konferencja
„Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty”  ma na celu zapewnienie przestrzeni umożliwiającej
krytyczną refleksję nad amerykańskimi wyborami, ich tłem: społecznym,
politycznym i ekonomicznym. Pozwoli ona na sformułowanie wniosków jakie
można wyciągnąć zarówno z ich wyniku, jak i przebiegu i charakteru
poprzedzającej je kampanii wyborczej. Wystąpienia powinny mieścić się w
szeroko ujętych studiach nad wyborami, a ich tematyka dotyczyć kwestii
skupionych wokół trzech bloków tematycznych:

 • Kontekst międzynarodowy wyborów,
 • Kontekst wewnętrzny wyborów,
 • Komunikowanie polityczne – strategie, metody i techniki.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2017 r.  w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie.
Szczegółowe informacje: PDF
Formularz zgłoszeniowy: DOC

Serdecznie zapraszamy na kolejny XIX Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, który odbędzie się w dniach 10-12 lutego 2017 roku w Kazimierzu Dolnym. Będzie to również zjazd wyborczy, w czasie którego wybierzemy władze porozumienia na kolejną kadencję. Koszt pobytu delegata pokrywają organizatorzy, koszt uczestnictwa obserwatora wynosi 350 zł. W przypadku przedstawicieli samorządów szkół wyższych prowadzących studia doktoranckie w obszarach nauk humanistycznych i społecznych (nie będących uniwersytetami zrzeszonymi w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich) koszt pierwszego obserwatora pokrywają organizatorzy, a koszt kolejnych obserwatorów wynosi 350 zł.

Rejestracja: LINK
Karta Delegata: DOC

Ostateczny termin rejestracji określony został na dzień 03 lutego 2017 roku.
Karta Delegata musi zostać podbita pieczątką Przewodniczącego Samorządu Doktorantów danej uczelni, skan przesłany na adres konradkoziol@hotmail.com oraz oryginał zabrany na obrady w Kazimierzu Dolnym.
Adres obrad oraz plan obrad zostaną przesłane w późniejszym terminie.
Opłatę za uczestnictwo obserwatora w zjeździe prosimy dokonać do 08 lutego 2017 r. na konto:
Fundacja Rozwoju KUL
Al. Racławickie 14
20–950 Lublin
nr konta: 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087
Dopisek: Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 41. Studenckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 1.06.2017r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów oraz doktorantów do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

Szczegóły w załaczniku: PDF