Przeskocz do treści

Sprawozdania

Doktoranci UZ zobowiązani są do składania semestralnych sprawozdań z postępów swoich prac. Dodatkowo, pod koniec roku akademickiego, należy złożyć roczne zaświadczenie z postępu prac.

Oba druki należy kierować do właściwego kierownika studiów. Dokumenty wymagają odręcznego podpisu, więc należy składać je w formie drukowanej.

Wzory w/w dokumentów znajdują się poniżej.