Przeskocz do treści

Regulaminy

  • REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

    Pobierz


Funkcjonowanie studiów III stopnia (doktoranckich) na Naszej Uczelni uszczegóławiają Regulaminy, które znajduję się na stronie Działu Kształcenia http://www.dk.uz.zgora.pl/studia_dok.php?p=2

Wszystkie regulaminy dotyczące stypendiów i nagród dla doktorantów znajdują się na stronie Działu Spraw Studenckich http://www.dss.uz.zgora.pl/


Pomoc materialna dla doktorantów UZ:

Doktoranci naszej uczelni mogą ubiegać się o pomoc materialną dostępną w formie:

stypendium socjalnego (wraz z dodatkiem mieszkaniowym)

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

stypendium dla najlepszych doktorantów

zapomogi

Pomoc materialna przyznawana jest w oparciu o Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aktualne wersje regulaminów oraz wniosków można znaleźć na stronie DSS w dziale Pomoc materialna dla doktorantów.

Uwaga!! Wszyscy studenci, którzy chcą otrzymać stypendium powinni złożyć odpowiednie podanie. Przypominamy, że wnioski o pomoc materialną należy składać w dziekanatach w terminie do 15 października.