Przeskocz do treści

Organy kolegialne


Senat

Przedstawiciel doktorantów UZ w Senacie:


Rady Wydziałów

Przedstawiciele Doktorantów w Radach Wydziałów:

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Humanistyczny

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Wydział Nauk Biologicznych


Komisje

Przedstawiciele Doktorantów w komisjach:

Dziekańskie Komisje Stypendiów Doktoranckich:

 • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki - 
 • e-mail: 
 • Wydział Fizyki i Astronomii - 
 • e-mail: 
 • Wydział Humanistyczny - 
 • e-mail: 
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - 
 • e-mail: 
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - 
 • Wydział Nauk Biologicznych - 
 • e-mail: 
 • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - 
 • e-mail: 
 • Wydział Mechaniczny - 
 • e-mail: 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział
 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział
 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział
 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział
 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział

Rada Biblioteczna

 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział

Senacka Komisja do Spraw Studenckich

 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział

Senacka Komisja do Spraw Jakości Kształcenia

 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział

Senacka Komisja do Spraw Budżetu i Finansów

 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział

Senacka Komisja do Spraw Nauki

 • tytuł, Imię i nazwisko, Wydział

Rady Instytutów

Przedstawiciele Doktorantów w Radach Instytutów:

Instytut Astronomii

 • tytuł, Imię i nazwisko

Instytut Historii

 • tytuł, Imię i nazwisko

Instytut Informatyki i Elektroniki

 • tytuł, Imię i nazwisko

Instytut Metrologii Elektrycznej

 • tytuł, Imię i nazwisko

Instytut Politologii

 • tytuł, Imię i nazwisko