Przeskocz do treści

Organy kolegialne


Senat

Przedstawiciel doktorantów UZ w Senacie:

 • mgr Husar Wioletta

Rady Wydziałów

Przedstawiciele Doktorantów w Radach Wydziałów:

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 • mgr inż. Krzysztof Krasowski

Wydział Fizyki i Astronomii

 • mgr Marcin Kucaba
 • mgr Bartosz Zapotoczny

Wydział Humanistyczny

 • mgr Paweł Szymon Towpik

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • mgr inż. Magdalena Czarna

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • mgr Maciej Szczeciński

Wydział Nauk Biologicznych

 • mgr Damian Markulak

Komisje

Przedstawiciele Doktorantów w komisjach:

Dziekańskie Komisje Stypendiów Doktoranckich:

 • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki - mgr Mateusz Wiśniewicz
 • e-mail: m.wisniewicz@gmail.com
 • Wydział Fizyki i Astronomii - mgr inż. Hanna Lechów
 • e-mail: H.Lechow@iis.uz.zgora.pl
 • Wydział Humanistyczny - mgr Mateusz Wiśniewicz
 • e-mail: m.wisniewicz@gmail.com
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - mgr inż. Krzysztof Krasowski
 • e-mail: krzysiek.krasowski@gmail.com
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - mgr Michał Żejmo
 • e-mail: michalzejmo@gmail.com
 • Wydział Nauk Biologicznych - mgr Michał Żejmo
 • e-mail: michalzejmo@gmail.com
 • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - mgr Mateusz Wiśniewicz
 • e-mail: m.wisniewicz@gmail.com
 • Wydział Mechaniczny - mgr inż. Hanna Lechów
 • e-mail: H.Lechow@iis.uz.zgora.pl

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • mgr inż. Hanna Lechów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • mgr inż. Róża Fruzińska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • mgr inż. Jakub Lipiński, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
 • mgr Maciej Kozaryn, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • mgr Monika Alechno-Matuszczak, Wydział Humanistyczny
 • mgr Joanna Zięba, Wydział Humanistyczny
 • mgr Wiktor Krajniak, Wydział Humanistyczny

Rada Biblioteczna

 • mgr Maciej Lubik, Wydział Humanistyczny

Senacka Komisja do Spraw Studenckich

 • mgr inż. Róża Fruzińska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Senacka Komisja do Spraw Jakości Kształcenia

 • mgr Maciej Kozaryn, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Senacka Komisja do Spraw Budżetu i Finansów

 • mgr inż. Jakub Lipiński, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Senacka Komisja do Spraw Nauki

 • mgr Monika Alechno-Matuszczak, Wydział Humanistyczny

Rady Instytutów

Przedstawiciele Doktorantów w Radach Instytutów:

Instytut Astronomii

 • mgr Marcin Kucaba

Instytut Historii

 • mgr Irena Lisowska-Szron

Instytut Informatyki i Elektroniki

 • mgr inż. Jakub Lipiński

Instytut Metrologii Elektrycznej

 • mgr inż. Krzysztof Krasowski

Instytut Politologii

 • mgr Kamila Katarzyna Pokidan