Przeskocz do treści

Doktorancka Komisja Wyborcza

Przewodniczący:


Osoba: mgr Mariusz Sudzik

Tel.: (068) 328 2846

e-mail: M.Sudzik@wmie.uz.zgora.pl

Pokój: A-29/427

Zastępca Przewodniczącego:


Osoba: mgr inż. Marek Wróblewski

Tel.:

e-mail: m.wroblewski@issi.uz.zgora.pl

Pokój: A-2/419

Pozostali członkowie:

...

 

 


Kilka słów o nas, czyli o Doktoranckiej Komisji Wyborczej:

Jednym z organów Samorządu na Uniwersytecie Zielonogórskim jest Doktorancka Komisja Wyborcza. Do jej podstawowych zadań należy:

  • przeprowadzanie wyborów do organów Samorządu,
  • przeprowadzanie wyborów przedstawicieli doktorantów do organów i innych ciał kolegialnych Uczelni,
  • ustalanie i ogłaszanie kalendarza wyborczego,
  • przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym kandydatur do organów Samorządu,
  • opracowanie kart wyborczych i list wyborców,
  • czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów,
  • udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej do Samorządu Doktorantów oraz organów i ciał kolegialnych Uczelni, w zakresie dotyczącym organów Samorządu Doktorantów,
  • unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad określonych w Ustawie, Statucie Uczelni lub ordynacji wyborczej do Samorządu Doktorantów oraz organów i ciał kolegialnych Uczelni,
  • przeprowadzanie odpowiedniego postępowania w celu obsadzenia wakatów w organach Samorządu,
  • przeprowadzanie wyborów uzupełniających do organów i ciał kolegialnych Uczelni.