Witamy

Witamy na stronie Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego!
Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

W związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2016/2017 prosimy o nieparkowanie pojazdów przed budynkiem A2 (przy ul. Prof. Z. Szafrana 2) w dniu 03 października 2016. Za utrudnienia przepraszamy.


Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

Serdecznie zapraszamy na kolejny Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich (PDF), który odbędzie się w dniach 15-18 września 2016 roku w Zakopanem. Koszt pobytu delegata pokrywają organizatorzy, koszt uczestnictwa obserwatora wynosi 450 zł. W przypadku przedstawicieli samorządów szkół wyższych prowadzących studia doktoranckie w obszarach nauk humanistycznych i społecznych (nie będących uniwersytetami zrzeszonymi w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich) koszt pierwszego obserwatora pokrywają organizatorzy, a koszt kolejnych obserwatorów wynosi 450 zł. Ostateczny termin rejestracji określony został na dzień 31 sierpnia 2016 roku.
Prosimy o rejestrację pod następującym linkiem:LINK
W załączniku karta delegata. (Karta musi zostać podbita pieczątką Przewodniczącego Samorządu Doktorantów danej uczelni, skan przesłany na adres: konradkoziol@hotmail.com oraz oryginał zabrany na obrady do Zakopanego): Załącznik

Wrześniowy Zjazd będzie połączony z organizowaną przez Lubelskie Porozumienie Doktorantów Ogólnopolską Konferencją Naukową "Samorządność Doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju", a także Zjazdem Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.
Opłatę za uczestnictwo obserwatora w zjeździe prosimy dokonać do 09 września 2016 r. na konto:
Fundacja WCZORAJ DLA JUTRA
Tadeusza Kościuszki 11/8 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372632578, REGON: 363661358
nr konta: 11 1240 2177 1111 0010 6684 9974
W tytule wpisując: „imię i nazwisko, Nazwa uczelni, Konferencja LPD-obserwator DFUP”


DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW

W systemie DZIEKANAT dodano dwa nowe rodzaje opłat:

 • “dobrowolne ubezpieczenie NNW - opcja 01” - kwota 17,00 zł
 • “dobrowolne ubezpieczenie NNW - opcja 02” - kwota 63,00 zł
Opłatę należy nanieść z terminem do 15.10.2016 r. Opłaty na kolejne miesiące będą nanoszone przez Centrum Komputerowe. Więcej informacji w ulotce: PDF


Stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia

Informujemy, że można już składać wnioski o stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: LINK

Studenci i doktoranci składają wnioski o przyznanie stypendium na wydziałach do zaopiniowania przez rady wydziałów. Ze względu na nieprzekraczalny terminy złożenia wniosków w MNiSW do 15.10.2016 r., Pan Prorektor prosi o ustalenie terminów składania wniosków i zaplanowanie terminów posiedzeń rad wydziałów w taki sposób, by wnioski z uchwałami rad wydziałów były przekazane do Działu Spraw Studenckich najpóźniej do 07 października 2016 r.
Pan Prorektor prosi o staranne przygotowane wniosków i opiniowanie przez rady wydziałów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.


XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zapraszamy do udziału w XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej zdrowiu dzieci w środowisku przemysłowym, miejskim i wiejskim, która odbędzie się 25–26 listopada 2016 r. w Legnicy.

Więcej informacji na temat konferencji: Załącznik
Konf

IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa

Zapraszamy do udziału w kolejnej już organizowanej przez Katedrę Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, IV Międzynarodowej E-konferencji Naukowej z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA: KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, która odbędzie się 24 listopada 2016 roku.

Więcej informacji na temat konferencji: Załącznik 1
Formularz zgłoszeniowy: Załącznik 2
E-konf

NIK o kształceniu na studiach doktoranckich

Studia doktoranckie nie są w pełni skutecznym sposobem kształcenia kadr naukowych. Liczba doktorantów w ostatnich latach znacząco wzrosła, jednak średnia liczba obronionych prac doktorskich ledwie przekracza 40 proc. NIK wskazuje, że stosunkowo łatwa dostępność studiów doktoranckich i masowe kształcenie doktorantów, z których część nie jest przygotowana do rozpoczynania kariery naukowej, może wzbudzać poważne wątpliwości co do jakości i skuteczności takiego nauczania.
Niekorzystny wpływ na skuteczność kształcenia na studiach doktoranckich mają łagodne kryteria rekrutacji umożliwiające przyjęcie znacznej liczby osób, zbyt mało zajęć związanych z metodyką prowadzenia badań naukowych, niewielka oferta zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe oraz niewystarczające mechanizmy motywacyjne (np. niskie stypendia). Czynnikiem demotywującym dla doktorantów jest niepewna perspektywa zatrudnienia – badania potrzeb polskiej gospodarki nie wykazują istotnego zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób ze stopniem naukowym doktora.

Więcej informacji na temat badania: WWW
Szczegółowe wyniki kontroli: Załącznik
Ankieta skierowana do doktorantów nauk humanistycznych i społecznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu organizowanym przez Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. Celem ankiety jest diagnoza stanu studiów doktoranckich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz zidentyfikowanie aktualnych problemów doktorantów związanych z tymi obszarami nauki. Zebrane dane będą analizowane zbiorczo bez porównywania uczelni między sobą. Ankieta ma charakter anonimowy.

Ankieta: LINK
Więcej informacji na temat badania: WWW
Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl
Warsztaty dla Doktorantów

Warsztaty

Międzynarodowa Konferencja - 10 Październik 2016

I Międzynarodowa Konferencja. Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki:

 • nauki przyrodnicze
 • nauki ścisłe i techniczne
 • nauki ekonomiczno-społeczne
 • nauki humanistyczne
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami na stronie WWW

Poster

Składanie wniosków o miejsce w DS na rok akademicki 2016/2017

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2016/2017, powinni wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module WWW (student.uz.zgora.pl). Elektroniczna rejestracja możliwa będzie w terminie do 31 maja 2016 r.


Oferta szkoleń PWN

Instytut PWN od kilku lat wspiera rozwój kompetencji wykładowców uczelni wyższych z zakresu przygotowywania wniosków o granty, stosowania metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych, jak również w rozliczaniu i realizacji projektów badawczych. Uczestnicy szkoleń – adiunkci, asystenci, doktoranci – wysoko oceniają poziom merytoryczny spotkań, doskonałe przygotowanie trenerów, jak również warsztatowy sposób prowadzenia zajęć.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie: www.instytutpwn.pl/

PWN_logo

III Konferencja Naukowa
„Młodzi o Sporcie 2016: Marketing sportowy od kuchni, czyli jak skutecznie wykreować markę”

Zapraszamy studentów oraz doktorantów na III Konferencję Naukową „Młodzi o Sporcie 2016: Marketing sportowy od kuchni, czyli jak skutecznie wykreować markę”. Konferencja ta jest organizowana przez Koło Naukowe Managerów Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach konferencji planowane są wystąpienia ekspertów: działaczy i sportowców oraz sesja posterowa prac naukowych studentów i doktorantów. Prace studentów i doktorantów, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną następnie opublikowane w recenzowanej monografii naukowej (w formie e-booka). Tematy zgłaszanych prac mogą dotyczyć m.in. strategii, metod i narzędzi kreowania wizerunku sportowców i organizacji sportowych oraz tworzenia rozpoznawalnej marki firmy lub regionu poprzez sport.
Konferencja odbędzie się 18 maja w Krakowie w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w konferencji oraz publikacji jest bezpłatny.
Szczegóły organizacyjne konferencji i publikacji dostępne są na stronie: LINK, POSTER

MOS_logo

MOST - Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2016/2017

Od 15 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja Programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2016/2017. Zostanie ona zakończona 15 maja. Szczegółowe informacje są dostępne na poniższych stronach internetowych:

MOST_Poster

WYNIKI WYBORÓW do RAD WYDZIAŁÓW oraz RAD INSTYTUTÓW - Nowa kadencja 2016/2018

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Protokół RW, Protokół RI_IŚ):
 • Magdalena Czarna (RI Inżynierii Środowiska)
 • Marta Przewocka (RW)
Wydział Fizyki i Astronomii (Protokół RW, Protokół RI_IA):
 • Karolina Rożko (RW, RI Astronomii)
 • Wiktor Wolak (RW)
 • Michał Żejmo (RW)
Wydział Humanistyczny (Protokół RW, Protokół RI_IF, Protokół RI_IP):
 • Weronika Górnicka (RI Politologii)
 • Lucyna Majewska (RW, RI Filozofii)
 • Katarzyna Turonek - Ostrowska (RW, RI Filozofii)
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (Protokół RW):
 • brak zgłoszeń
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (Protokół RW):
 • Maciej Szczeciński (RW)
Wydział Mechaniczny (Protokół RW, Protokół RI_BiEM):
 • Agnieszka Mackiewicz (RW, RI Budowy i Eksploatacji Maszyn)
Wydział Nauk Biologicznych (Protokół RW):
 • Damian Markulak (RW)
*RW- Rada Wydziału, RI - Rada Instytutu

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.Seminarium!

Szanowni Państwo,

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Centrum Informacji EURAXESS zaprasza na seminarium:
Kariera naukowa w Europie
Możliwości finansowania stypendiów
dla doktorantów i młodych naukowców.
które odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.

Seminarium jest bezpłatne. Szczegółowe informacje i zapisy na naszej stronie http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php


KANDYDACI DO RAD WYDZIAŁÓW oraz RAD INSTYTUTÓW - Nowa kadencja 2016/2018

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:
 • Magdalena Czarna (RI Inżynierii Środowiska)
 • Marta Przewocka (RW)
Wydział Fizyki i Astronomii:
 • Marcin Kucaba (RW)
 • Karolina Rożko (RW, RI Astronomii)
 • Mateusz Wiśniewicz (RW)
 • Wiktor Wolak (RW)
 • Michał Żejmo (RW)
Wydział Humanistyczny:
 • Weronika Górnicka (RW, RI Politologii)
 • Lucyna Majewska (RW, RI Filozofii)
 • Katarzyna Turonek - Ostrowska (RW, RI Filozofii)
 • Natalia Wojcieszak (RW)
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:
 • brak zgłoszeń
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
 • Maciej Szczeciński (RW)
Wydział Mechaniczny:
 • Agnieszka Mackiewicz (RW, RI Budowy i Eksploatacji Maszyn)
Wydział Nauk Biologicznych:
 • Damian Markulak (RW)
*RW- Rada Wydziału, RI - Rada Instytutu

Przypominamy, że nowo wybrani przedstawiciele doktorantów do Rad Wydziałów będą brać udział w tegorocznych wyborach dziekanów oraz prodziekanów.


Nagrody Rektora rozdane

Poniżej zamieszczamy listę osób, które zakwalifikowały się do nagrody Rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016. Lista nagrodzonych
WYBORY DO RAD WYDZIAŁÓW

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA ogłasza termin zgłaszania kandydatur do RAD WYDZIAŁÓW na nową kadencję (2016/2018). Nowo wybrani przedstawiciele będą brać udział w tegorocznych wyborach dziekanów oraz prodziekanów.

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 25.03.2016 r. w siedzibie RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA pok. 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW: msz@astro.ia.uz.zgora.pl).

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 05.04.2016 r. (WTOREK) W GODZ. 17:00 – 18:00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 17.00 – 18.00 W BUDYNKU BIBLIOTEKI UZ (MEDIATEKA) NA KAMPUSIE B.

Każdy Kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata. Druk zgłoszeniowy


OGŁOSZENIE

Informujemy o otwarciu dwóch konkursów w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowiska doktorantów-stypendystów w projekcie Narodowego Centrum Nauki dotyczącym zagadnień diagnostyki medycznej. Linki do szczegółowych ogłoszeń: Ogłoszenie jest też między innymi promowane na innych stronach UZ:
 • Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 • Serwis Informacyjny UZ
 • Gdyby istniała konieczność doprecyzowania jakichś kwestii można się kontaktować z p. dr. inż. Markiem Kowalem: M.Kowal@issi.uz.zgora.pl.
  Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów oraz Senatu UZ

  KOLEGIUM ELEKTORÓW:
  • Michał Żejmo
  SENAT UZ:
  • Grzegorz Ostrowski

  Protokoły z wyborów:


  Kandydaci do Kolegium Elektorów oraz Senatu UZ

  KOLEGIUM ELEKTORÓW:
  • Marcin Nowak (Wydział Humanistyczny)
  • Grzegorz Ostrowski (Wydział Humanistyczny)
  • Michał Żejmo (Wydział Fizyki i Astronomii)
  SENAT UZ:
  • Grzegorz Ostrowski (Wydział Humanistyczny)

  Każdy doktorant (z każdego wydziału) może oddać jeden głos na dowolnego kandydata (z dowolnego wydziału).

  WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 22.02.2016 r. (PONIEDZIAŁEK) W GODZ. 16:00 – 17:30 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A.

  DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA


  DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA ogłasza termin zgłaszania kandydatur do KOLEGIUM ELEKTORÓW oraz SENATU UZ.
  ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 17.02.2016 r. W SIEDZIBIE RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA POKÓJ 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW: msz@astro.ia.uz.zgora.pl).
  WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 22.02.2016 r. (PONIEDZIAŁEK) W GODZ. 16:00 – 17:30 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A.

  Każdy Kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.
  WYNIKI WYBORÓW

  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: brak zgłoszeń

  Wydział Fizyki i Astronomii:
  - Rada Wydziału: Marcin Kucaba

  Wydział Humanistyczny:
  - Rada Wydziału: Lucyna Majewska, Dorota Gorzków, Natalia Wojcieszak
  - Rada Instytutu Politologii: Weronika Górnicka

  Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:
  - Rada Wydziału: Krzysztof Krasowski
  - Rada Doktorantów: Daniel Fechner

  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
  - Rada Wydziału: Maciej Szczeciński
  - Rada Doktorantów: Maciej Szczeciński

  Wydział Mechaniczny:
  - Rada Wydziału: Agnieszka Mackiewicz

  Wydział Nauk Biologicznych: brak zgłoszeń

  Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:
  - Rada Wydziału: Łukasz Brodziak, Lilianna Kurek
  - Rada Instytutu Socjologii: Łukasz Brodziak
  - Rada Doktorantów: Łukasz Brodziak, Grzegorz Hryniewicz  KANDYDACI DO RAD WYDZIAŁÓW, RAD INSTYTUTÓW I RADY DOKTORANTÓW
  WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII:
  -Łukasz Brodniak (RD, RW, RI Socjologii)
  -Lilianna Kurek (RD, RW)
  -Grzegorz Hryniewicz (RD)

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY:
  -Lucyna Majewska (RW)
  -Marcin Nowak (RW)
  -Natalia Wojcieszak (RW)
  -Dorota Gorzków (RW)
  -Weronika Górnicka (RI Politologii)

  WYDZIAŁ MECHANICZNY:
  -Agnieszka Mackiewicz (RW)

  WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII:
  -Marcin Kucaba (RW)

  WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI:
  -Daniel Fechner (RD)
  -Krzysztof Krasowski (RW)

  WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII:
  -Maciej Szczeciński (RW, RD)

  *RW- Rada Wydziału, RD - Rada Doktorantów, RI - Rada Instytutu


  DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Rad Wydziałów, Instytutów oraz Rady Doktorantów (wybory uzupełniające na WPPS, WMIE, WM, WNB oraz WIEA)

  ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 31.10.2015 r. W SIEDZIBIE RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA POKÓJ 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW). WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 05.11.2015 r. (CZWARTEK) W GODZ. 19:00 – 20:30 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 16.30 – 18.00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-20 (NEOFILOLOGICZNY) NA KAMPUSIE B

  UWAGA:
  Każdy Kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.


  I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców

  Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń upływa wraz z dniem 12.07.2015!
  http://doktoranci.prz.edu.pl/konferencja
  http://doktoranci.prz.edu.pl/konf/komunikat1.pdf


  WYNIKI WYBORÓW

  Wybory do Rady Doktorantów:
  Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji: Jakub Lipiński, Krzysztof Krasowski
  Wydział Fizyki i Astronomii: Mateusz Wiśniewicz, Michał Żejmo
  Wydział Humanistyczny: Katarzyna Kaczmarek, Wioletta Husar
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Marta Gortych, Hanna Lechów
  Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii: Joanna Klecha

  Wybory do Rad Wydziałów:
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Magdalena Czarna
  Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii: Maciej Szczeciński

  Wybory do Senatu UZ: Wioletta Husar
  Wybory do Kolegium Elektorów: Wioletta Husar

  Wszystkim wygranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.


  WYBORY

  DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA
  przedstawia listę kandydatów tegorocznych wyborów do:

  RADY DOKTORANTÓW

  Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:
  Lipiński Jakub
  Krasowski Krzysztof

  Wydział Fizyki i Astronomii:
  Raczyńska Katarzyna
  Wiśniewicz Mateusz
  Żejmo Michał

  Wydział Humanistyczny:
  Alechno-Matuszczak Monika
  Husar Wioletta
  Kaczmarek Katarzyna
  Nowak Danuta

  Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii:
  Szczeciński Maciej

  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
  Czarna Magdalena
  Lechów Hanna


  SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
  Husar Wioletta
  Kaczmarek Katarzyna
  Nowak Danuta


  KOLEGIUM ELEKTORÓW
  Husar Wioletta
  Kaczmarek Katarzyna
  Nowak Danuta


  *****
  WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 19.11.2014 r. (ŚRODA)
  W GODZ. 17:00 – 18:00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (BUDYNEK
  GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 17:00 – 18:00 W HOLU
  GŁÓWNYM BUDYNKU A-20 (NEOFILOLOGICZNY) NA KAMPUSIE B
  Autoprezentacja dla doktorantów

  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom doktorantów UZ Biuro Karier pragnie zaproponować warsztaty z autoprezentacji. Umiejętności zdobyte podczas warsztatu z pewnością przydadzą się podczas wystąpień na konferencjach, prezentacji na zajęciach w ramach studiów doktorskich czy później przy samej publicznej obronie pracy doktorskiej.
  Z uwagi na pracujących doktorantów warsztaty odbyłyby się w godzinach popołudniowych. Konkretny termin i godzina zostaną podane w końcu października. Warunkiem jest zebranie 16 osobowej grupy chętnych. Prosimy o przekazanie powyższej informacji kolegom i koleżankom doktorantom, którzy byliby chętni do odbycia takich warsztatów.
  Chętni proszeni są o wstępne zgłaszanie swojego udziału na adres e-mailowy biuro.karier@uz.zgora.pl


  Trzecia edycja konkursu Inter, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

  Młodzi naukowcy, którzy potrafią ciekawie opowiadać o prowadzonych badaniach naukowych, mogą wziąć udział w trzeciej edycji konkursu Inter, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów z polskich jednostek naukowych oraz doktorów - do sześciu lat po doktoracie - będących pracownikami naukowymi jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.
  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 120 tys. zł. Laureaci następnych miejsc odpowiednio: 100 tys. zł i 80 tys. zł. Każda nagroda składa się z dwóch części – 80 proc. stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20 proc. to indywidualne wsparcie dla laureata. Swojego faworyta wskaże również zgromadzona na sali publiczność. Zwycięzca głosowania publiczności otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.
  Uczestnicy programu będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu współpracy interdyscyplinarnej oraz popularyzacji nauki, które pozwolą im w przygotowaniach do złożenia wniosku w konkursie popularyzatorskim.
  Rekrutację do programu INTER przedłużono do 14 marca 2014 r.
  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
  http://www.fnp.org.pl/inter-2014-rozpoczynamy-rekrutacje/


  Ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego realizowanego z Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Informujemy, że 29.01.2014 r. rozpoczął się ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach projektu systemowego pt.: Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, realizowanego z Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek wraz z załącznikami należy składać do dnia 28.02.2014 roku, w godzinach 8:00-15:00, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
  Szczegóły i wnioski do pobrania na stronie:
  http://www.efs.lubuskie.pl/PL/20/2322/Nabor_wnioskow_o_przyznanie_stypen...  Nagrody Rektora w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

  Rada Doktorantów przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów
  i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego
  istnieje możliwość złożenia
  w terminie do 28 stycznia 2014 r. wniosku o przyznanie Nagrody Rektora
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

  Wnioski należy kierować do Biura Rady Doktorantów,
  DS. "Rzepicha" - pok. 14a, ul. Podgórna 50 B.

  Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz wniosek można znaleźć:
  http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody


  Wyniki Wyborów do Rad Wydziałów, Instytutów i uzupełniających Wyborów do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego

  W dniu 28.11.2013r. Doktorancka Komisja Wyborcza przeprowadziła Wybory do Rad Wydziałów, Instytutów i uzupełniające wybory do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poniżej prezentujemy wyniki:
  W Uzupełniających Wyborach do Rady Doktorantów zostały wybrane następujące osoby:
  Krzysztof Krasowski - WEIiT
  Justyna Chachulska - WNB
  Katarzyna Myślicka - WNB
  W Wyborach do Rad Wydziału mandaty uzyskały następujące osoby:
  Jakub Lipiński - WEIiT
  Marcin Kucaba - WFiA
  Bartosz Zapotoczny - WFiA
  Paweł Szymon Towpik - WH
  Rafał Zalas - WMIiE
  Damian Markulak - WNB
  W Wyborach do Rad Instytutów mandaty uzyskały następujące osoby:
  Instytut Astronomii - Marcin Kucaba
  Instytut Historii - Irena Lisowska-Szron
  Instytut Informatyki i Elektroniki - Jakub Lipiński
  Instytut Metrologii Elektrycznej - Krzysztof Krasowski
  Instytut Politologii - Kamila Katarzyna Pokidan


  Wszystkim wygranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
  Wybory do Rad Wydziałów, Instytutów i uzupełniające wybory do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur w wyborach do Rad Wydziałów, Rad Instytutów oraz uzupełniających wyborach do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego na WNB, WILiŚ oraz WEIiT.
  Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12.11.2013 r. w siedzibie Rady Doktorantów (Dom Studenta "Rzepicha" przy ul. Podgórnej 50 B pokój 14a).
  Wybory odbędą się dnia 28.11.2013 r. w godz. 16.00-17.00 w holu głównym w budynku A-0 (główny) na kampusie A
  oraz w godz. 17.00-18.00 w holu głównym w budynku A-20 (Neofilologiczny) na kampusie B.

  Uwaga:
  Każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.

  Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów: [pdf, odt, doc]  Działalność statutowa - młoda kadra

  Informujemy, że na stronie internetowej Działu Nauki UZ http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/formularze_pl.html#DSTM znajduje się wzór formularza wniosku na realizację zadania badawczego w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2013 roku. Wnioski można składać u kierowników studiów doktoranckich bądź w instytutach. Regulamin: http://oas.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F654396479.pdf, ostateczny termin składania wniosków: 30 maja.

  Rekrutacja na Studia Doktoranckie - stacjonarne III stopnia
  na rok akademicki 2013/2014

  Rekrutacja na Studia Doktoranckie - stacjonarne III stopnia na rok akademicki 2013/2014 ogłoszona zostanie 31 maja 2013 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/index.php?studia-doktoranckie-2

  Nagrody Rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.

  Rada Doktorantów przypomina o możliwości złożenia - w terminie
  do 28 maja 2013 r. - wniosku o przyznanie Nagrody Rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.

  Wnioski doktorantów należy kierować do Biura Rady Doktorantów,
  DS. "Rzepicha" - pok. 14a, ul. Podgórna 50 B.

  Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz wniosek można znaleźć:
  http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody

  Wyniki Wyborów do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 08.11.2012 roku:

  Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:
  Jakub Lipiński

  Wydział Fizyki i Astronomii:
  Katarzyna Raczyńska
  Anna Skrzypczak

  Wydział Humanistyczny:
  Monika Alechno-Matuszczak
  Maciej Lubik

  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
  Róża Fruzińska
  Hanna Lechów

  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
  Maciej Kozaryn
  Agnieszka Marciniak
  Lista kandydatów w Wyborach do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego:

  Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:
  Jakub Lipiński

  Wydział Fizyki i Astronomii:
  Katarzyna Raczyńska
  Marta Dembska
  Anna Skrzypczak

  Wydział Humanistyczny:
  Monika Alechno-Matuszczak
  Maciej Lubik

  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
  Róża Fruzińska
  Hanna Lechów

  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
  Maciej Kozaryn
  Agnieszka Marciniak

  Jednocześnie przypominamy, że:
  Wybory odbędą się dnia 8 listopada (czwartek) w godz. 15.00-16.00 w holu głównym w budynku A-0 (Kampus A)
  oraz w godz. 16.30-17.30 w holu głównym w budynku A-20 (Kampus B).  Wybory do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24.10.2012 r. w siedzibie Rady Doktorantów (Domu Studenta "Rzepicha" przy ul. Podgórnej 50 B pokój 14a).
  Wybory odbędą się dnia 8 listopada (czwartek) w godz. 15.00-16.00 w holu głównym w budynku A-0 (główny) na kampusie A
  oraz w godz. 16.30-17.30 w holu głównym w budynku A-20 (Neofilologiczny) na kampusie B.

  Uwaga:
  Każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.

  Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów: [pdf, odt, doc]  Nabór wniosków o stypendia rozpoczęty...
  Rozpoczęły się nabory wniosków na stypendia dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegółowe informacje (regulaminy i wnioski i terminy ich składania) dostępne są na stronie: http://www.dss.uz.zgora.pl  Nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
  Na podstawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego wprowadzonego zarządzeniem nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11.06.2012 r. ogłasza się nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  Wnioski należy składać do dnia 29.06.2012 r. w dziekanacie Wydziału.

  Regulamin do Zarządzenia nr 51 Rektora UZ z dnia 11.06.2012 r. i druki wniosków zamieszczone są na stronie http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/innestypendia

  Uwaga: Wnioski dotyczą również osób, które nie otrzymywały stypendium doktoranckiego  Wyniki II tury wyborów do Rad Wydziału Fizyki i Astronomii
  Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza, że w wyniku wyborów, które odbyły się 4 kwietnia oraz drugiej tury, która odbyła się 11 kwietnia mandat otrzymał Marcin Kucaba.
  Oddane głosy: Marcin Kucaba (8 głosów), Dariusz Woźniak (6 głosów), nieważne (1 głos)  II tura wyborów do Rad Wydziału Fizyki i Astronomii
  Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza, że II tura wyborów do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii odbędzie się dnia 11 kwietnia (środa) w godz .11.30-12.30 w holu głównym w budynku A-0 na kampusie A.  Wyniki wyborów doktorantów do Rad Wydziałów oraz Instytutów oraz do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
  W związku z wyborami, które odbyły się w dniu 04.04.2012, Doktorancka Komisja Wyborcza ogłosiła następujące wyniki:

  Na przedstawiciela doktorantów do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany Maciej Lubik.

  Do Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji mandat uzyskał Jakub Lipiński .
  Do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii mandat uzyskała Marta Dembska.
  Do Rady Wydziału Humanistycznego mandat uzyskała Monika Alechno-Matuszczak.
  Do Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska mandat uzyskała Róża Fruzińska.
  Do Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii mandat uzyskał Rafał Zalas.

  Do Rady Instytutu Fizyki i Astronomii mandat uzyskała Marta Dembska.
  Do Rady Instytutu Historii mandat uzyskała Monika Alechno-Matuszczak
  Do Rady Instytutu Informatyki i Elektroniki mandat uzyskał Jakub Lipiński.
  Do Rady Instytutu Inżynierii Środowiska mandat uzyskała Róża Fruzińska.
  Do Rady Instytutu Neofilologii mandat uzyskał Maciej Lubik.

  Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Wyniki do pobrania [odt, doc]
  Uwaga: Ze względu na równą liczbę głosów (8) mandatu nie otrzymali: Marcin Kucaba i Dariusz Woźniak. Na podstawie § 68 pkt. 5 Regulaminu Samorządu Doktorantów w tym przypadku organizuje się dodatkową turę rozstrzygającą między tymi kandydatami, którzy otrzymali równą liczbę głosów.  Wybory do Rad Wydziału, Rad Instytutów, Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Rad Wydziału, Rad Instytutów, Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21.03.2012 r. w Siedzibie Rady Doktorantów. Wybory odbędą się dnia 4 kwietnia (środa) w godz .11.30-12.30 w holu głównym w budynku A-0 (główny) na kampusie A oraz w godz. 15.00-16.00 w holu głównym w budynku A-20 (Neofilologiczny) na kampusie B

  Uwaga: każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.
  Z powodu trudności w interpretacji przepisów wcześniejsza informacja o kadencyjności okazała się nieprawdziwa. Z dniem ogłoszenia wyników wyborów przez DKW wygasają mandaty wszystkich osób do tej pory zasiadających w Radach Wydziałów/Instytutów - mandaty te są objęte przez nowo wybrane osoby
  Terminy kadencyjności 31 sierpnia nie dotyczy doktorantów (studentów). Długość kadencji powinna być zapisana w Regulaminie Samorządu Doktorantów UZ - brak takiego zapisu w obecnej wersji regulaminu spowodował błędną interpretację.
  Wybory do Rady Doktorantów zostały odwołane z uwagi na par. 10 regulaminu Samorządu Doktorantów.  Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów
  Doktorancka Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku wyborów w dniu 6 lutego 2012r. na przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów została wybrana Marta Dembska (protokół).

  Szczegółowe wyniki wyborów poniżej:
  Marta Dembska - 8 głosów
  Róża Fruźińska - 3 głosy
  głosy nieważne- 0 głosów
  głosy niewykorzystane - 108 głosów
  Wybory do Kolegium Elektorów
  Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Kolegium Elektorów (1 mandat). Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23.01.2012 r. w Siedzibie Rady Doktorantów. Wybory odbędą się dnia 6 lutego (poniedziałek) w godz. 13.00-14.00 w holu głównym w budynku A-0 (główny) na kampusie A.

  Uwaga: każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.  Wyniki wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Doktorancka Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku wyborów w dniu 29 listopada 2011r. na przedstawiciela doktorantów w Uczelnianej Komisji Wyborczej została wybrana Joanna Zięba.
  Wybory do Uczelnianej Komisji Wyborczej (29 listopada 2011 r.)
  Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
  Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23.11.2011 r. w Siedzibie Rady Doktorantów. Wybory odbędą się dnia 29.11.2011 r (wtorek) w godz. 16.30-17.30 w sali 113a w budynku A-20. (Neofilologiczny).

  Uwaga: każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.
  Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na datę wyborów, gdyż uległa ona zmianie.
  Wyniki wyborów uzupełniających (15 listopada 2011 r.)
  Doktorancka Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku wyborów w dniu 15 listopada 2011r. zostały wybrane następujące osoby:
  1. Monika Alechno-Matuszczak (przedstawiciel Wydziału Humanistycznego w Radzie Doktorantów oraz członek Rady Wydziału Humanistycznego)
  2. Marta Dembska (członek Rady Wydziału Fizyki i Astronomii)
  3. Rafał Zalas (członek Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)

  Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.  Lista kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Doktorantów i Rad Wydziału
  Listę osób, które zgłosiły się w wyborach uzupełniających do Rady Doktorantów i Rad Wydziału można znaleźć tutaj. Przypominamy, że wybory odbędą się dnia 15.11.2011 r w godz. 16.30-17.30 w sali 113a w budynku A-20. (Neofilologiczny).  Ogłoszenie wyborcze
  Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Rady Doktorantów, organów kolegialnych (Rad Wydziału, Rad Instytutów) oraz przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów.
  Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.10.2011 r. w Siedzibie Rady Doktorantów. Wybory odbędą się dnia 15.11.2011 r w godz. 16.30-17.30 w sali 113a w budynku A-20. (Neofilologiczny).

  Uwaga: każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.

  Uwaga 2: informujemy, że wybory przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów odbędzie się w późniejszym terminie.
  Wyniki wyborów uzupełniających (21 października 2011 r.)
  W związku z wyborami, które odbyły się w dniu 21 października 2011 r., Doktorancka Komisja Wyborcza ogłosiła następujące wyniki:
  Przedstawicielem doktorantów do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany Maciej Lubik.

  Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.  Zmiana regulaminu stypendiów doktoranckich
  Regulamin stypendiów doktoranckich został zmieniony. Niestety z uwagi na opóźnienia w wprowadzeniu przepisów przez ministerstwo zmiany są głównie kosmetyczne. Zmianie uległ termin składania wniosków (31 październik) oraz druk formularza wniosku. Pełny tekst regulaminu można znaleźć tutaj.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami doktoranci pierwszego roku nie mogą otrzymać stypendium doktoranckiego (zmieni się to najprawdopodobniej w stycznie przyszłego roku). Z tego powodu aktualnym pozostaje Regulamin przyznawania stypendiów Uniwersytetu Zielonogórskiego dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich oraz cudzoziemców odbywających studia doktoranckie jako stypendyści (zwięzła nazwa..). Termin składania wniosków dla studentów pierwszego roku oraz cudzoziemców jest tutaj bez zmian tzn. 15 października!!

  Przypominamy, że doktoranci mogą starać się o pieniądze z następujących źródeł:
  • pomoc materialna (w tym stypendia dla najlepszych doktorantów) - wnioski do 15 października
  • stypendia doktoranckie (dla doktorantów drugiego roku i wyższych) - wnioski do 31 października
  • stypendia UZ dla pierwszego roku oraz cudzoziemców - wnioski do 15 października  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI