Przeskocz do treści

W związku  z nadchodzącą reformą nauki i szkolnictwa wyższego ruszyła rekrutacja do Zespołu Krajowej Rady Doktorantów ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich. Warto zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach KRD lub wziąć aktywny udział w tworzeniu nowego zespołu.

Szczegóły

Zapraszamy pasjonatów nauki, a zwłaszcza studentów kierunków technicznych, ścisłych, przyrodniczych i medycznych do wzięcia czynnego udziału w ogólnopolskiej, VI edycji Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2017, która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2017 w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach konferencji planowane jest przeprowadzenie kilku sesji referatowych oraz dwie sesje plakatowe. Poza tym wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać dwóch popularnonaukowych wykładów, poprowadzonych przez naukowców z polskich uczelni. Poszczególne punkty programu umilą liczne dyskusje oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych.

Bierny udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast uczestnictwo aktywne jest objęte symboliczną opłatą wpisową. Ze względów organizacyjnych konferencja Puzzel 2017 ma charakter zamknięty, prosimy zatem o wcześniejsze rejestrowanie swojego udziału, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA przedłuża termin zgłaszania kandydatur do tegorocznych wyborów. ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 03.11.2016 r. (do 06.11.2016 r. do Rady Wydziału Mechanicznego) w siedzibie RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA pok. 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW: msz@astro.ia.uz.zgora.pl).

Przesunięty o tydzień jest również termin wyborów. WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 15.11.2016 r. (WTOREK) W GODZ. 16:00 – 17:00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 18.00 – 19.00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-20 (NEOFILOLOGICZNY) NA KAMPUSIE B.

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej realizuje projekt "Per aspera ad Astra" współfinansowany ze środków MNiSW. W jego ramach prowadzone są badania na temat wiedzy i umiejętności pozyskiwania grantów wśród doktorantów polskich uczelni (dyscypliny społeczne i humanistyczne). Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu zbadanie oczekiwań doktorantów w stosunku do oferowanych możliwości finansowania badań, doświadczeń, jakie już zdobyli w tym zakresie oraz barier, które utrudniają do nich dostęp. Jej wypełnienie zajmie 10-15 minut a wyniki po opracowaniu zostaną udostępnione w formie raportu na stronie projektu.

Ankieta: granty.ankietaplus.pl