Kontakt

Siedziba Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego mieści się w Domu Studenta "Rzepicha" przy ul. Podgórna 50 B (pokój 14a).

W nagłych wypadkach możecie kontaktować się z Nami telefonicznie (Michał Żejmo: +48 691 053 011), a w mniej pilnych, choć równie ważnych sprawach, mailowo, pod adresem: michalzejmo@gmail.com lub przez nasz formularz kontaktowy znajdujący się poniżej:

Formularz Kontaktowy

Dane osobowe:*
E-mail:*
Wykonaj działanie:
Wiadomość:*