Przeskocz do treści

Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie

wspólnie z

Samorządem Doktorantów i Doktorantami Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Samorządem Doktorantów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Samorządem Doktorantów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

zaprasza do udziału w

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów

pt. Nauki społeczne wobec wyzwań edukacyjnych ,,Warsztat młodego badacza”

Miejsce konferencji:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 Warszawa

 

Termin konferencji:

14-15 marca 2019

Formularz zgłoszeniowy VIII Oólnopolska Konferencja Naukowa Warsztat młodego badacza

wniosek o dofinansowanie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów