Przeskocz do treści

XIX Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

Serdecznie zapraszamy na kolejny XIX Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, który odbędzie się w dniach 10-12 lutego 2017 roku w Kazimierzu Dolnym. Będzie to również zjazd wyborczy, w czasie którego wybierzemy władze porozumienia na kolejną kadencję. Koszt pobytu delegata pokrywają organizatorzy, koszt uczestnictwa obserwatora wynosi 350 zł. W przypadku przedstawicieli samorządów szkół wyższych prowadzących studia doktoranckie w obszarach nauk humanistycznych i społecznych (nie będących uniwersytetami zrzeszonymi w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich) koszt pierwszego obserwatora pokrywają organizatorzy, a koszt kolejnych obserwatorów wynosi 350 zł.

Rejestracja: LINK
Karta Delegata: DOC

Ostateczny termin rejestracji określony został na dzień 03 lutego 2017 roku.
Karta Delegata musi zostać podbita pieczątką Przewodniczącego Samorządu Doktorantów danej uczelni, skan przesłany na adres konradkoziol@hotmail.com oraz oryginał zabrany na obrady w Kazimierzu Dolnym.
Adres obrad oraz plan obrad zostaną przesłane w późniejszym terminie.
Opłatę za uczestnictwo obserwatora w zjeździe prosimy dokonać do 08 lutego 2017 r. na konto:
Fundacja Rozwoju KUL
Al. Racławickie 14
20–950 Lublin
nr konta: 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087
Dopisek: Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich