Przeskocz do treści

II Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii KUL

Zapraszamy na II Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii Polska w socjologii – socjologia w Polsce, które w dn. 3-4 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Lublinie.

Tematyka Sympozjum podzielona została na następujące bloki:

 • Moduł I: Współczesna Polska w socjologii
  • Polska rodzina: podstawa społeczeństwa? Przemiany, style życia, polityka prorodzinna, wartości rodzinne
  • Polskie społeczeństwo: zróżnicowanie społeczne, podziały polityczne, świadomość obywatelska, organizacje społeczne, zwycięzcy i przegrani przemian społecznych, porządek klasowo-warstwowy
  • Polskie państwo nie tylko teoretyczne: instytucje publiczne w Polsce i ich efektywność, kultura organizacyjna instytucji publicznych, relacja władza – obywatel.
 • Moduł II: Socjologia w Polsce
  • Socjolog zawodowy? Role socjologów w społeczeństwie polskim, socjolog w polityce i mediach, autorytet socjologiczny, uwarunkowania prawne zawodu socjologa, etyka zawodowa socjologa.
  • Socjolog badacz. Aktualne trendy badawcze, nowatorskie techniki, trafność, rzetelność i adekwatność badań socjologicznych w Polsce
  • Studia socjologiczne w Polsce. Dynamika popularności socjologii jako kierunku; programy studiów i ich aktualizacje, wykształcenie socjologiczne na rynku pracy.

Szczegóły w załączniku: PDF