Przeskocz do treści

Termin konferencji: Kraków 24 luty 2017 r.

Miejsca organizacji konferencji:  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Celem Konferencji Naukowej pt. „MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II” jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych.

Oddział centrum  Doradztwa w Krakowie ma swoją siedzibę na Kazimierzu, który jest historyczną dzielnicą Krakowa. Ośrodek jest zlokalizowany blisko centrum miasta (5 minut pieszo) w niedużej odległości od zamku królewskiego na Wawelu (3 minuty pieszo).

Więcej informacji w załącznikach:

Karta Zgłoszeniowa

Wymogi redakcyjne monografii

Zaproszenie

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Naukowców "Młodzi dla Techniki 2017". Konferencja odbędzie się w Płocku, w dniach 7-8 września 2017r. i podobnie jak w poprzednich edycjach - poświęcona będzie zagadnieniom związanym z budownictwem, inżynierią lądową, inżynierią i ochroną środowiska, technologią chemiczną i petrochemiczną, mechaniką i inżynierią mechaniczno-materiałową.

Dla początkujących naukowców to możliwość zdobycia pierwszych „szlifów” konferencyjnych, zaś dla wszystkich - punków za publikacje. Przewidujemy bowiem wydanie monografii konferencyjnej oraz publikację prac w sierpniowych/wrześniowych numerach czasopism Materiały Budowlane, Przegląd Mechaniczny i Wiadomości Chemiczne.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji: www.mdt2017.pw.plock.pl
Tam też można utworzyć konto użytkownika, zarejestrować się i zgłosić pracę na konferencję.plakat-mdt

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA przedstawia wyniki tegorocznych wyborów do:

 • RADY DOKTORANTÓW:
 • WBAIŚ: Gortych Marta, Lechów Hanna
 • WFA: Wiśniewicz Mateusz, Żejmo Michał
 • WH: brak głosów na kandydata
 • WIEA: Skobel Marcin
 • WMIE: Drzystek Agata, Szczeciński Maciej
 • WM: Kałasznikow Anatol
 • WNB: brak zgłoszeń
 • WPPS: brak zgłoszeń
 • RADY WYDZIAŁÓW (wybory uzupełniające):WBAIŚ:
  • Rada Instytutu Budownictwa: brak zgłoszeń
 • WIEA: Buciakowski Mariusz
  • Rada Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki: brak zgłoszeń
  • Rada Instytutu Inżynierii Elektrycznej: Wermiński Szymon
  • Rada Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych: Pazera Marcin
 • WM: Rudyn Rafał
 • WNB: Ciepliński Mateusz
 • WPPS: brak zgłoszeń
  • Rada Instytutu Socjologii: brak zgłoszeń

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA przedstawia listę kandydatów do tegorocznych wyborów do:

 • RADY DOKTORANTÓW:WBAIŚ: Gortych Marta, Lechów Hanna
 • WFA: Wiśniewicz Mateusz, Żejmo Michał
 • WH: Husar Wioletta
 • WIEA: Skobel Marcin
 • WMIE: Drzystek Agata, Szczeciński Maciej
 • WM: Kałasznikow Anatol
 • WNB: brak zgłoszeń
 • WPPS: brak zgłoszeń
 • RADY WYDZIAŁÓW (wybory uzupełniające):WBAIŚ:
  • Rada Instytutu Budownictwa: brak zgłoszeń
 • WIEA: Buciakowski Mariusz
  • Rada Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki: brak zgłoszeń
  • Rada Instytutu Inżynierii Elektrycznej: Wermiński Szymon
  • Rada Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych: Pazera Marcin
 • WM: Rudyn Rafał
 • WNB: Ciepliński Mateusz
 • WPPS: brak zgłoszeń
  • Rada Instytutu Socjologii: brak zgłoszeń

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 15.11.2016 r. (WTOREK) W GODZ. 16:00 – 17:00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 18.00 – 19.00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-20 (NEOFILOLOGICZNY) NA KAMPUSIE B.

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA przedłuża termin zgłaszania kandydatur do tegorocznych wyborów. ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 03.11.2016 r. (do 06.11.2016 r. do Rady Wydziału Mechanicznego) w siedzibie RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA pok. 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW: msz@astro.ia.uz.zgora.pl).

Przesunięty o tydzień jest również termin wyborów. WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 15.11.2016 r. (WTOREK) W GODZ. 16:00 – 17:00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 18.00 – 19.00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-20 (NEOFILOLOGICZNY) NA KAMPUSIE B.