Przeskocz do treści

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej realizuje projekt "Per aspera ad Astra" współfinansowany ze środków MNiSW. W jego ramach prowadzone są badania na temat wiedzy i umiejętności pozyskiwania grantów wśród doktorantów polskich uczelni (dyscypliny społeczne i humanistyczne). Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu zbadanie oczekiwań doktorantów w stosunku do oferowanych możliwości finansowania badań, doświadczeń, jakie już zdobyli w tym zakresie oraz barier, które utrudniają do nich dostęp. Jej wypełnienie zajmie 10-15 minut a wyniki po opracowaniu zostaną udostępnione w formie raportu na stronie projektu.

Ankieta: granty.ankietaplus.pl

W systemie DZIEKANAT dodano dwa nowe rodzaje opłat:

  • “dobrowolne ubezpieczenie NNW - opcja 01” - kwota 17,00 zł
  • “dobrowolne ubezpieczenie NNW - opcja 02” - kwota 63,00 zł

Opłatę należy nanieść z terminem do 15.10.2016 r. Opłaty na kolejne miesiące będą nanoszone przez Centrum Komputerowe.