Przeskocz do treści

Wyniki wyborów uzupełniających

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA OGŁASZA WYNIKI W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Do Rady Doktorantów:

  • WPPS: Regina Korzeniowska, Sławomir Sobański;
  • WH: Lucyna Majewska, Aleksandra Makowicz;
  • WIEA: Marcin Pazera;
  • WNB: brak zgłoszeń;
  • WBAIŚ: brak zgłoszeń;
  • WM: brak głosów na kandydata.

Do Rad Wydziałów:

  • WPPS: Regina Korzeniowska.

Do Rad Instytutów:

  • Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki: brak głosów na kandydata;
  • Instytut Budownictwa: brak zgłoszeń;
  • Instytut Budownictwa: brak zgłoszeń.