Przeskocz do treści

 • Dokonania Naukowe Doktorantów V Edycja
  Rekrutacja: 23.01.2017 - 17.02.2017
  Miejsca konferencji: Gdańsk - 08.04.2017, Warszawa - 09.04.2017, Kraków - 22.04.2017
  Szczegóły: LINK
 • Nanotechnologia - Spojrzenie Młodych Naukowców
  Rekrutacja: 16.01.2017 - 17.02.2017
  Miejsce konferencji: Kraków - 02.04.2017
  Szczegóły: LINK
 • Nowoczesne Materiały w Mechanice i Budownictwie - Spojrzenie Młodych Naukowców
  Rekrutacja: 16.01.2017 - 17.02.2017
  Miejsce konferencji: Kraków - 01.04.2017
  Szczegóły: LINK

Wybory prezydenckie 2016 roku w Stanach Zjednoczonych przeszły już do
historii, jednak ich długookresowe konsekwencje są dopiero przed nami.
Przed nami jest również analiza ich wyniku – jego przyczyn, uwarunkowań
i konsekwencji – a także przebiegu samej kampanii wyborczej: przyjętych
strategii, kontekstów i aktorów w niej uczestniczących. Konferencja
„Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty”  ma na celu zapewnienie przestrzeni umożliwiającej
krytyczną refleksję nad amerykańskimi wyborami, ich tłem: społecznym,
politycznym i ekonomicznym. Pozwoli ona na sformułowanie wniosków jakie
można wyciągnąć zarówno z ich wyniku, jak i przebiegu i charakteru
poprzedzającej je kampanii wyborczej. Wystąpienia powinny mieścić się w
szeroko ujętych studiach nad wyborami, a ich tematyka dotyczyć kwestii
skupionych wokół trzech bloków tematycznych:

 • Kontekst międzynarodowy wyborów,
 • Kontekst wewnętrzny wyborów,
 • Komunikowanie polityczne – strategie, metody i techniki.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2017 r.  w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie.
Szczegółowe informacje: PDF
Formularz zgłoszeniowy: DOC