Przeskocz do treści

Wybory do Rady Doktorantów, Rad Wydziałów oraz Rad Instytutów

DOKTORANCKA KOMISJA WYBORCZA ogłasza termin zgłaszania kandydatur do Rady Doktorantów na nowa kadencję 2016/2018, do Rad Wydziałów (wybory uzupełniające na WIEA, WM, WNB i WPPS) oraz do Rad Instytutów (wybory uzupełniające na WIEA: Instytut Metrologii, Elektrotechniki i Informatyki, Instytut Inżynierii Elektrycznej, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych; WBAIŚ: Instytut Budownictwa; WPPS: Instytut Socjologii)

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 25.10.2016 r. w siedzibie RADY DOKTORANTÓW (DS. RZEPICHA pok. 14a, bądź mailowo do Przewodniczącego DKW: msz@astro.ia.uz.zgora.pl).

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 08.11.2016 r. (WTOREK) W GODZ. 16:00 – 17:00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-0 (GŁÓWNY) NA KAMPUSIE A ORAZ W GODZ. 18.00 – 19.00 W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU A-20 (NEOFILOLOGICZNY) NA KAMPUSIE B.

Każdy Kandydat musi mieć poparcie co najmniej trzech doktorantów. Każda osoba może poprzeć tylko jednego kandydata.